Tietoa yhdistyksestä

 


Toiminta

Yhdistys perustettiin vuonna 2005 erityisesti strukturoitujen sijoitustuotteiden toimialan itsesäätelyn tehostamiseksi ja organisoimiseksi. Tämä finanssialan julkisesta kuvasta huolehtiminen strukturoitujen sijoitustuotteiden osalta on edelleen yksi yhdistyksen merkittävimpiä tehtäviä.

Yhdistys edustaa jäseniään ja valvoo jäsentensä etuja kommentoimalla ja antamalla lausuntoja lainsäädäntö- ja talouspoliittisissa asioissa sekä pitämällä yhteyttä eri markkinaosapuoliin kuten Finanssivalvontaan. Lisäksi yhdistys luo kilpailulainsäädännön asettamissa rajoissa puitteet jäsenten yhteistyölle. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi myös harjoittaa koulutus-, tutkimus-, valistus- ja julkaisutoimintaa.

Strukturoidut sijoitustuotteet ovat merkittävä yksityisten sekä institutionaalisten sijoittajien sijoituskohde.

Visio

Yhdistyksen tavoitteena on luoda tehokkaat ja läpinäkyvät strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinat Suomessa. Tämä tarkoittaa muun muassa selkeää riskien avaamista, ymmärrettäviä sijoitusratkaisuja ja läpinäkyvää hinnoittelua.

Missio

Yhdistys pyrkii luomaan yhteisiä markkinakäytäntöjä itsesäätelyllä sekä välittämällä tietoa markkinatoimijoille avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinoilla sekä vaikuttamaan aktiivisesti sääntelyhankkeisiin luodakseen neutraalin ja terveen toimintaympäristön eri sijoitustuotteille.