Riskklassificering med tre riskklasser

RISKKLASS: LÅG RISK. KAPITALSKYDD. Strukturerade placeringsprodukter vars nominella kapital återbetalas på förfallodagen ifall emittenten är solvent. Placeringen kan ha en överkurs på högst 15 %. Kapitalskyddet är i kraft enbart på förfallodagen och det täcker inte eventuell överkurs eller kostnader och arvoden som placeraren betalt.

Risken förknippad med emittentens återbetalningsförmåga är beskriven i denna marknadsföringsbroschyr. Riskklassificeringen avlägsnar inte placerarens skyldighet att bekanta sig noggrant med denna marknadsföringsbroschyr, de produktspecifika villkoren och den eventuella programbroschyren samt riskerna beskrivna där. Tilläggsinformation om riskklassificeringen finns på föreningens Internetsidor www.sijoitustuotteet.fi

 

RISKKLASS: MEDEL RISK. Strukturerade placeringsprodukter där återbetalningen av det nominella kapitalet är beroende av marknadsutvecklingen, som till exempel referensbolagens aktiekursutveckling eller antalet kredithändelser bland referensbolagen samt emittentens återbetalningsförmåga. Den möjliga återbetalningen av det nominella kapitalet inkluderar inte eventuell överkurs eller kostnader och arvoden som placeraren betalt.

Risken förknippad med emittentens återbetalningsförmåga är beskriven i denna marknadsföringsbroschyr. Riskklassificeringen avlägsnar inte placerarens skyldighet att bekanta sig noggrant med denna marknadsföringsbroschyr, de produktspecifika villkoren och den eventuella programbroschyren samt riskerna beskrivna där. Tilläggsinformation om riskklassificeringen finns på föreningens Internetsidor www.sijoitustuotteet.fi

 

RISKKLASS: HÖG RISK. Strukturerade placeringsprodukter där det investerade kapitalet är av premienatur som återbetalas inte.

Risken förknippad med emittentens återbetalningsförmåga är beskriven i denna marknadsföringsbroschyr. Riskklassificeringen avlägsnar inte placerarens skyldighet att bekanta sig noggrant med denna marknadsföringsbroschyr, de produktspecifika villkoren och den eventuella programbroschyren samt riskerna beskrivna där. Tilläggsinformation om riskklassificeringen finns på föreningens Internetsidor www.sijoitustuotteet.fi