Kolmiportainen riskiluokitus

SUOMEN STRUKTUROITUJEN SIJOITUSTUOTTEIDEN YHDISTYS RY:N STRUKTUROITUJA SIJOITUSTUOTTEITA KOSKEVA KOLMIPORTAINEN RISKILUOKITUS

Alla on kuvattu Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n kehittämä ja suosittelema Suomen rahoitusmarkkinoilla tarjottavia strukturoituja sijoituksia koskeva kolmiportaista riskiluokitusta käytetään toistaiseksi rinnan 2018 alusta tulleen 1-7 luokituksen kanssa. Riskiluokitus on kuvannut karkeasti sijoitukseen liittyvää riskitasoa kun uusi lakisääteinen luokitus on tätä tarkempi ja mahdollistaa eri sijoitusten vertailun. Nykyisen luokituksen tarkoituksena on helpottaa sijoittajaa erottamaan keskenään aivan erilaiset riskitasot toisistaan.

Sijoitus ei ole koskaan riskitön, joten alinkaan riskiluokka ei ole riskitön. Strukturoidun sijoituksen riskitasoa vastaava riskiluokitusmerkintä tulisi liittää tuotetta koskevaan markkinointimateriaaliin. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Sijoittaja vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista vaikutuksista.

RISKILUOKITUS: MATALA RISKI. PÄÄOMATURVA. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoma palautetaan eräpäivänä, mikäli liikkeeseenlaskija on maksukykyinen. Sijoituksessa voi olla enintään 15 % ylikurssia. Pääomaturva on voimassa ainoastaan eräpäivänä eikä se kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin.

RISKILUOKITUS: KESKIMÄÄRÄINEN RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä kuten esim. viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin.

RISKILUOKITUS: KORKEA RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa sijoitettu pääoma on preemion luonteista eikä sitä palauteta missään olosuhteissa. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin.

Riskien vertailua