Hallinto


Hallitus

Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät yhdistyslain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten perusteella. Hallitus huolehtii yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat yhdistyskokouksen valitsema hallituksen puheenjohtaja ja 3-6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen kokouksia johtaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus kokoontuu normaalisti noin kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuunottamatta.

Jyrki Iisalo
Hallituksen puheenjohtaja
Handelsbanken Capital Markets
Ville Rahikka
Hallituksen jäsen
Nordea Pankki
Jukka Rasku
Hallituksen jäsen
Danske Bank
Markku Reinikainen
Hallituksen jäsen
Evli Pankki
Otto Heiskanen
Hallituksen jäsen
Skandinaviska Enskilda Banken
Tuomas Kaasalainen
Hallituksen jäsen
OP-Yrityspankki
Inka Noramaa
Hallituksen jäsen
UB Omaisuudenhoito