Volyymitiedote H1 2012

23.8.2012

MARKKINOIDEN EPÄVARMUUS TUKI STRUKTUROITUJEN SIJOITUSTUOTTEIDEN MYYNTIÄ

Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry (SSS ry) julkistaa vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon Suomen myyntivolyymit strukturoiduissa sijoitustuotteissa.

Kokonaismyyntivolyymi oli n. 1,453 mrd. euroa ja strukturoituja sijoitustuotteita laskettiin liikkeeseen 256 kappaletta. Luvuissa ei ole mukana alle 12 kk pituisia strukturoituja sijoitustuotteita. Kokonaismyyntivolyymi nousi n. 5,5 % verrattuna edellisen vuoden ensimmäiseen puoliskoon. Myös liikkeeseen laskettujen strukturoitujen tuotteiden määrä nousi 24 kappaleella edelliseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Osakesidonnaiset tuotteet säilyttivät suurimman ryhmän aseman kuten aikaisempinakin vuosina, vaikka niiden myynti laski jonkin verran edelliseen vastaavan ajankohtaan verrattuna. Korkoon sidottujen strukturoitujen tuotteiden myynti kasvoi edelleen merkittävästi. Myös luottoriskiin sidottujen strukturoitujen tuotteiden myynti jatkoi vahvaa kasvuaan. Valuuttaan sidottujen strukturoitujen sijoitustuotteiden myynti kasvoi myös merkittävästi, kun taas hyödykesidonnaisten strukturoidut sijoitustuotteiden myynti pieneni lähes vastaavassa suhteessa.

Strukturoitujen tuotteiden suosio perustuu paljolti laajaan tarjontaan ja joustavuuteen erilaisissa markkinaolosuhteissa. Alla mainittu tilasto osoittaa jälleen kerran sen, että markkinaolosuhteiden muuttuessa strukturoiduilla tuotteilla voidaan siirtyä nopeasti vaihtoehtoisiin riskiprofiileihin ja omaisuusluokkiin.

Volyymitiedot koostuvat seuraavien toimijoiden ilmoittamista luvuista:
Aktia Oyj, Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Elina Pankkiiriliike Oy, Elite Pankkiiriliike Oy, Evli Pankki Oyj, FIM Pankki Oy, Finlandia Group Oyj, Front Capital Oy, ICECAPITAL Varainhoito Oy, ICECAPITAL Financial Products Oy, Kuntarahoitus Oyj, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Navi Group Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Sampo Pankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori, Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta, S-Pankki Oy, Tapiola Pankki Oy, UB

Volyymitietojen keräämisen ja analysoinnin toteutti SSS ry:n toimeksiannosta Modelity Technologies Inc.

Avaa volyymitiedote (PDF) ›