Volyymitiedot 2018

31.1.2019

Strukturoitujen sijoitusten myynti

Vuoden 2018 alusta astuivat voimaan uudet säännökset koskien paketoituja vähittäissijoituksia, jonka mukaan tuotteista on laadittava avaintietoasikirja sekä sijoittajasuojasäännökset ns. Mifid II mukaan, jotka edellyttivät suuria investointeja. Se aiheutti muutoksia markkinoille, mutta jäsenten yhteenlasketut myyntivolyymit vuonna 2018 säilyivät lähes ennallaan.

Myyntivolyymit