PRIIPs tekninen toteutus 8/2015

16.10.2015

FSPA antoi lausuntonsa paketoitujen sijoitusten eli PRIIPsien teknistä toteutusta koskevaan keskustelupaperiin. Muistiossa käytiin läpi mm. riskien raportointia sekä tuottojen ja kulujen ilmoittamista.

Yhdistyksen lausunnon lähtökohtana oli vertailukelpoisuus. Vaikka erilaiset sijoitukset eivät ole rakenteiltaan samanlaisia, tulee kuitenkin niiden riskit pyrkiä laskemaan mahdollisimman vertailukelpoisesti. Laskentaperusteiden tulee olla yhteneviä ja riskien esittäminen yhdenmukaista, jotta sijoittaja pystyy vertailemaan eri sijoituksia keskenään.

FSPA asettui kannattamaan Ruotsin struktuuriyhdistyksen, SPIS:n kehittämää riskimallia konkreettiseksi vertailukelpoiseksi malliksi sääntelyyn. Malli pohjautuu “Value at risk”-malliin ja riskien asettamiseen samalle 1-7 riskiskaalalle, jolla rahastot raportoivat rahaston riskiä jo käytössä olevilla avaintietoesitteilla.

Tuottojen ja kulujen osalta yhdistys totesin suomalaisen materiaalin olevan jo pitkälti tietosisällöltään ehdotusten mukaista.

FSPAn lausunto on luettavissa tästä.