Mifid II tuotehallintaa koskeva lausunto

28.12.2016

FSPA antoi lausuntonsa Mifid II tuotteiden hallintaa koskevaan kyselyyn. FSPA response to MIFID II product governace consultation
Vastauksessa yhdistys kiinnittää huomiota siihen, että liikkeeseenlaskijat ja jakelijat eivät lähtökohtaisesti arvioi sijoittajia keskenään samalla tavalla. Liikkeeseenlaskija katsoo tuotteen ominaisuuksien perusteella minkä tyyppiseen markkinaan tuote on tarkoitettu. Jakelija puolestaan tapaa asiakkaat ja voi asiakkaan lähtökohdista katsoa mitä tuotteita on saatavilla, jotka täyttävät asiakkaan tarpeet ja toiveet.Varsinkin erilaisten online jakelukanavien kautta tämä tämä korostuu ja asettaa sijoittajalle tarpeen sovittaa/tulkita ominaisuuksia omista lähtökohdista tarjottavien tuotteiden valikoimista.
Lisäksi yhdistys esitti kantanaan, että Mifid II säännöstön tulisi ilmaista olevan explisiittisesti yhteensopiva PRIIPs säännösten kanssa, vaikka säännöstöisssä ei käytettäisi aivan samoja sanamuotoja.