Lehdistötiedote 21.11.2011

21.11.2011

Kolmiportainen riskiluokitus käyttöön Suomessa tarjottavissa strukturoiduissa sijoitustuotteissa.
Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry suosittelee, että Suomen rahoitusmarkkinoilla strukturoituja sijoitustuotteita tarjoavat toimijat jäsenistö mukaan lukien ottavat strukturoituja sijoitustuotteita yleisölle tarjotessaan käyttöön kolmiportaisen riskiluokituksen. Riskiluokituksen tarkoituksena on helpottaa sijoittajaa hahmottamaan strukturoituun sijoitustuotteeseen liittyvää riskiä.

Lue tiedote (Word-dokumentti) ›