Lausunto PRIIPs 2/2015

16.10.2015

FSPAn Lausunto EU-kommission ehdotukseen koskien Paketoituja sijoitustuotteitteita eli PRIIPsejä (Packaged Retail Insurance and Investment Products). Uusi PRIIPs-sääntely koskee hyvin laajaa joukkoa vähittäissijoittajille tarjottavia tuotteita, kuten sijoitusrahastoja, strukturoituja sijoituksia, johdannaisia ja sijoitussidonnaisia henkivakuutuksia. Komissiolla tavoitteena on luoda horisontaalista sääntelyä, jonka periaatteet koskevat mahdollisimman yhdenmukaisesti kaikkia sijoittajalle tarjottavia, samantyyppisiä sijoitustuotteita finanssisektorista riippumatta. Sektorikohtaisia erityispiirteitä tullaan huomioimaan alemmanasteisessa sääntelyssä.

PRIIPs-tuotteita koskevan informaation mallina pidetään UCITS–sijoitusrahastodirektiivin mukaista sopimusta edeltävää tiedonantovelvollisuutta (Key information document, ns. KID-dokumentti). Tämä KID-lomake on jo käytössä sijoitusrahastoja myytäessä. Ehdotuksen tarkoitus on korvata UCITS –sääntelyn mukainen KID-lomake, siirtymäajan jälkeen.

FSPAn lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan linkistä
PRIIPs KID discussion Response