Kolmiportainen riskiluokitus poistuu vuonna 2018

4.11.2016

Yhdistyksen kolmiportainen riskiluokitus tulee poistumaan uuden 7-portaisen, Euroopan laajuisen, sääntelyn astuessa voimaan 1.1.2018. Luokitus ei kuitenkaan tule olemaan yhteensopiva nykyisen sijoitusrahastoja koskevan luokituksen kanssa, vaikka skaala on molemmilla 7-portainen. Rahastot tulevat siirtymään samaan luokitukseen myöhemmin, 1.1.2019 alkaen.

FSPA:n karkeamman 3-portaisen luokituksen ja nykyisin rahastoilla voimassa olevan riskiluokituksen vertailua sijoitusten markkinariskin osalta on tarjolla Vertailutietoa – alasivulla, josta näkee kuinka luokitukset liittyvät toisiinsa.