Jäsentiedote 6/2011

2.12.2011

Sijoitussidonnaisten talletusten talletussuojan muutos.

Talletussuojarahasto on antanut jäsenpankeilleen suosituksen muuttaa sijoitussidonnaisten talletusten talletussuojan ehtoja uusien sijoitussidonnaisten talletusten osalta siten, että kohde-etuuden kehitykseen tavallisesti sidottu lisäkorko ei kuulu talletussuojanpiiriin, jollei sitä ole lisätty talletuspääomaan talletuspankin maksukyvyttömyysajankohtaan mennessä. Sijoitussidonnaisella talletuksella tarkoitetaan talletusta, jonka korko (ajan kulumisen asemasta) on kokonaan tai osittain sidottu kohde-etuuden kuten esim. osakekorin kehitykseen

Talletussuojarahaston suositus perustuu siihen, että kesken talletusajan ei ole mahdollista laskennallisesti arvioida, tulisiko lisäkorko maksettavaksi, jollei sitä ole liitetty talletuspääomaan talletuspankin maksukyvyttömyysajankohtaan mennessä. Talletussuoja kattaa siten sijoitussidonnaisen talletuksen pääoman ja takuukoron, joka vastaa tavanomaista korkoa ja jonka määrä on laskettavissa talletuspankin mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. Talletussuoja ei kata lisäkoroa, jos sitä ei ole lisätty talletuspääomaan talletuspankin maksukyvyttömyysajankohtaan mennessä.

Finanssivalvonta on 7.11.2011 edellyttänyt, että Talletussuojarahasto suosittaa jäsenilleen seuraavaa:

  1. Talletuspankin olisi suositeltavaa tiliehdoissaan todeta, ettei sijoitussidonnaisen talletuksen lisäkorko kuulu talletussuojan piiriin.
  2. Yllä kuvatut toimenpiteet soveltuvat uusiin sijoitussidonnaisiin talletuksiin. Vanhojen, jo voimassa olevien talletussopimusten osalta voidaan noudattaa niissä sovittua käytäntöä talletussopimuksen päättymiseen saakka.
  3. Sijoitussidonnaisia talletuksia tarjoavien talletuspankkien tulee informoida asiakkaitaan sijoitussidonnaisten talletusten talletussuojan kattavuudesta ja siinä tapahtuneesta lisäkoron suojan muutoksesta.

Lisätietoja saa tarvittaessa Talletussuojarahaston asiamies Mirjami Kajander-Saarikoskelta puh 020 793 4214.

Yhteistyöterveisin,
Toiminnanjohtaja Jaana Immonen