Jäsentiedote 4/2011

16.11.2011

Kolmiportaisen riskiluokituksen käyttöönotto strukturoiduissa sijoitustuotteissa.

Yhdistyksen suosittaa, että Suomen rahoitusmarkkinoilla strukturoituja sijoitustuotteita yleisölle tarjoavat toimijat jäsenet mukaan lukien ottavat markkinointimateriaaleissaan käyttöön niin pian kuin mahdollista tiedotteen ohessa olevan kolmiportaisen riskiluokituksen, jonka tarkoituksena on helpottaa sijoittajaa hahmottamaan tuotteeseen liittyvää riskiä.

Riskiluokitus kuvaa karkeasti sijoitustuotteeseen liittyvää riskitasoa. Tarkoituksena on helpottaa sijoittajaa erottamaan keskenään aivan erilaiset riskitasot toisistaan.  Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tuotetta koskevaan markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Sijoittaja saa lisätietoja riskiluokituksesta yhdistyksen Internet –sivuilta, joille liitettään oma tiedote.

Strukturoidun sijoitustuotteen riskitasoa vastaava riskiluokitusmerkintä tulisi liittää yleisölle tarjottavien strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinointimateriaaliin näkyvälle paikalle, jonka toimija voi itse valita. Riskiluokitusmerkinnän voi liittää myös private placement – tyyppisiin strukturoituihin sijoitustuotteisiin. Merkkeihin liittyvää tekstiä ei saa muuttaa. Tiedotteen ohessa on lähetetty merkit JPG muodossa. Mikäli haluatte merkit vektori Ai/EPS muodossa, voitte olla yhteydessä toiminnanjohtajaa.

Yhdistys antaa asiasta lehdistötiedotteen. Lisätietoja riskiluokituksesta saa yhdistyksen Internet –sivuilta www.sijoitustuotteet.fi.

Toiminnanjohtaja antaa tarvittaessa lisätietoja puh +358407763833.

Yhteistyöterveisin,
Toiminnanjohtaja Jaana Immonen