Jäsentiedote 3/2012

26.9.2012

VELKAVIVUN KÄYTTÖ STRUKTUROIDUISSA SIJOITUSTUOTTEISSA

Yhdistys on päivittänyt 22.2.2008 antaman suosituksensa velkavivun käytöstä private placement tyyppisten sijoitusten rahoittamisessa vastaamaan uutta lainsäädäntöä, jossa vähimmäisyksikkökoko ja minimisijoitusraja private placement –tyyppisissä  liikkeeseenlaskuissa nostettiin 50.000 eurosta 100.000 euroon.

Yhdistys suosittelee, että edellä mainitun tyyppiseen pricate placement tyyppiseen sijoitustuotteen markkinointimateriaalissa ei tarjota 100.000 euroa rahoittamiseen velkarahoituspakettia eikä tällaista rahoituspakettia tarjota myöskään tällaista tuotetta asiakkaalle tarjottaessa. Sääntelyn tarkoituksena on ollut kohdentaa 100.000 vähimmäiskoon ja minimisijoituksen omaavat liikkeeseenlaskut sijoittajille, joilla on riittävät taloudelliset resurssit sijoituksen tekemiseen sekä riittävä sijoituskokemus arvioida sijoitusta, josta ei ole julkaistu lainmukaista esitettä kuten yleisölle suunnatuista strukturoiduista sijoitustuotteista. Suosituksen tarkoituksena on estää sääntelyn kiertäminen. Suositus ei kuitenkaan estä asiakasta rahoittamasta edellä mainittua tuotetta asiakkaan omasta aloitteestaan hankkimalla velkarahoituksella.

Toiminnanjohtaja antaa tarvittaessa lisätietoja puh +358407763833.

Yhteistyöterveisin,
Toiminnanjohtaja Jaana Immonen