Jäsentiedote 2/2011

14.9.2011

TERMINOLOGIAA, MARKKINA-ARVOJEN, JÄRKIMARKKINAHINTOJEN JA ERÄÄNYTMISARVON ILMOITTAMISTA KOSKEVA SUOSITUS

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tapasivat Finanssivalvonnan edustajia 1.6.2011. Tapaamisessa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja sovittiin, että jatkossa tapaamisia tullaan järjestämään kerran syksyllä ja kerran keväällä.  Finanssivalvonnan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yhdistys antaa jäsenilleen jäljempänä mainitut suositukset.

EHDOLLINEN PÄÄOMATURVA –TERMIÄ EI TULE KÄYTTÄÄ

Yhdistyksen hallitus suosittaa, että strukturoituja sijoitustuotteita koskevissa esitemateriaaleissa, markkinointimateriaaleissa eikä muussakaan yhteydessä käytetä ehdollinen pääomasuoja/ehdollinen pääomaturva –termiä. Strukturoidulla sijoitustuotteella joko on tai ei ole pääomaturvaa.

MARKKINA-ARVOSTUSTEN, JÄLKIMARKKINAHINTOJEN JA ERÄÄNTYMISARVON ILMOITTAMINEN 

Yhdistyksen hallitus suosittaa, että strukturoituja sijoitustuotteita Suomessa välittävät arvopaperivälittäjät pitävät Internet –sivuillaan asiakkaidensa saatavilla välittämiään strukturoituja sijoitustuotteita koskevat vähintään neljännesvuosittaiset markkina-arvostukset tai päivittäiset indikatiiviset jälkimarkkinahinnat sekä ilmoituksen siitä miten asiakas saa sitovan jälkimarkkinahinnan, mikäli jälkimarkkinahinta on sijoitustuotetta koskevissa ehdoissa tai markkinointiesitteessä luvattu antaa asiakkaalle tämän pyynnöstä tai vaihtoehtoisesti ilmoituksen siitä, mistä ja miten asiakas saa nämä tiedot. Markkina-arvostukset tai indikatiiviset jälkimarkkinahinnat tulisi aina julkaista joko välittäjän, järjestäjän tai liikkeeseenlaskijan Internet –sivuilla.

Lisäksi asiakkaan saatavilla tulisi olla strukturoidun sijoitustuotteen eräännyttyä välitettyä strukturoitua sijoitustuotetta koskeva erääntymisilmoitus, josta ilmenee miten tuotteen erääntymisarvo on laskettu sekä erääntymisarvon laskemisessa käytetyt tiedot ja arvot. Erääntymisilmoitus voidaan ilmoittaa asiakkaille välittäjän, järjestäjän tai liikkeeseenlaskijan Internet –sivuilla tai lähettää postitse.

Strukturoidun sijoitustuotteen liikkeeseenlaskun liikkeeseenlaskijan ja järjestäjän ja järjestäjän ja välittäjän on hyvä sopia keskinäisessä sopimuksessa siitä, missä markkina-arvostukset tai indikatiiviset jälkimarkkinahinnan ilmoitetaan ja mistä asiakas saa tarvittaessa sitovan jälkimarkkinahinnan sekä miten ja kenen toimesta erääntymisilmoitus asiakkaille annetaan tai toimitetaan.

Toiminnanjohtaja antaa tarvittaessa lisätietoja puh +358407763833.

Yhteistyöterveisin

Toiminnanjohtaja Jaana Immonen