Tietoa jäsenyydestä


Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:llä on varsinaisia jäseniä ja kannattavia jäseniä. Varsinaiset jäsenet ovat joko suuria varsinaisia jäseniä tai pieniä varsinaisia jäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta Suomen markkinoilla toimivia oikeuskelpoisia yhteisöjä, joiden toimintaan strukturoidut sijoitustuotteet liittyvät olennaisesti.

Varsinainen jäsen luokitellaan suureksi varsinaiseksi jäseneksi, jos varsinaisen jäsenen taseen loppusumma viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen mukaan on vähintään 500.000.000 euroa ja pieneksi varsinaiseksi jäseneksi, jos taseen loppusumma viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen mukaan on pienempi kuin 500.000.000 euroa.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta suomalainen tai ulkomainen oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan täyttämällä jäsenhakemuslomake. Hakemukseen on liitettävä hakemuslomakkeessa yksilöidyt selvitykset. Yhdistyskokous hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet.

Suurella varsinaisella jäsenellä on kaksi (2) ja pienellä varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni yhdistyskokouksissa. Kannattavalla jäsenellä on yhdistyskokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Pienillä ja suurilla varsinaisilla jäsenillä ja kannattavilla jäsenillä on erisuuruiset jäsenmaksut. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyskokous.

Jäsenyyden kautta jäsen pääsee yhdistyksen tiedotuksen piiriin ja saa ajankohtaista informaatiota mm. alan sääntelystä, tilastoista ja julkaisuista sekä voi osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Jokainen jäsen saa myös käyttäjätunnukset yhdistyksen kotisivujen jäsenille -osioon, josta on saatavissa erityistä jäsenmateriaalia ajankohtaisista asioista, yhdistyksen toiminnasta, alan sääntelystä, yhdistyksen hankkimista lausunnoista, itsesääntelyohjeista sekä yhdistyskokousten materiaalit ja pöytäkirjat.