Bli medlem


Medlemsansökan

Ansök om medlemskap med blanketten nedan. Kom ihåg att till ansökan bifoga en kopia av ett gällande handelsregisterutdrag. Du kan också skriva ut ansökan och skicka den till oss på adressen:

Föreningen för Strukturerade Placeringsprodukter i Finland rf
c/o Handelsbanken Capital Markets
Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki

Fields marked with an asterisk are mandatory. Fälten utmärkta med en asterisk (*) är obligatoriska.

Uppgifter om sökanden


 • Sammanslutningen namn *
 • FO-nummer *
 • Postadress *
 • Postnummer *
 • Postkontor *

Huvudsaklig kontaktperson


 • Namn *
 • Telefonnummer *
 • E-postadress *

Övriga kontaktpersoner


 • Namn *
 • Telefonnummer *
 • E-postadress *

Ny kontaktperson ›

Sökanden förbinder sig att snarast möjligt underrätta föreningen om eventuella ändringar i sina medlemsuppgifter.

Till ansökan ska bifogas ett gällande handelsregisterutdrag angående sökanden


 • Dokument *


 • Klar!