HS-Talous

21.4.2017

Helsingin Sanomat kirjoitti taloussivuillaan artikkelin, joka kaipaa strukturoitujen sijoitusten osalta yhdistyksen kommentointia. Artikkeli antaa ymmärtää, että strukturoidut sijoitukset ovat ”suuren riskin sijoitustuotteita” tosin lieventäen sitä sanalla ”usein”. Haluamme korostaa, että strukturoitujen sijoitusten erikoisuus on niiden tuotonmaksutavoissa, jotka ovat harvoin suoraan, lineaarisesti riskiin sidottuja eli ne ovat strukturoituja. Tämä on myös tärkeimpiä syitä niihin sijoittamiseen ja mahdollistaa sijoitusstrategioita, jotka sopivat sijoittajan näkemykseen. Tyypillisesti ominaisuutta käytetään riskin pienentämiseen.

Strukturoituja sijoituksia löytyy usealle eri riskitasolle, myös artikkelin kuvailemalle suoraa osakesijoitusta suuremmalle riskille. Tämän johdosta yhdistys on laatinut karkean riskiluokituksen kuvaamaan eri tyyppisten sijoitusten riskiprofiilia ja varmistamaan ettei sijoittaja vahingossa valitse vääräntyyppistä riskiä sijoituskohteeksi. Riskiluokkien kuvaukset löytyvät näiltä sivuilta ja yhdistyksen jäsenet käyttävät niitä markkinointimateriaalissaan. Lisäksi yhdistys on vertaillut sijoitusten riskejä parhaiden rahastojen riskiluokitukseen rahastoilla käytettävän riskiluokituskaavan ja –luokituksen mukaan.

Artikkelissa listattujen sijoitusten riskiluokat näyttäisivät nimien perusteella olevan II ja III eli keski- ja korkeariskisiä sijoituksia. Olennaista on, että sijoitustuotteen tarjoaja varmistaa, ettei sijoittajalle myydä sijoitustuotetta, jonka ominaisuuksia ja riskejä hän ei ymmärrä.

Yhdistys on kirjoittajien kanssa yhtä mieltä heidän otsikostaan ”Strukturoidut tuotteet ovat usein monimutkaisia, mutta tuotot voivat olla hyviä”.

Vaikka strukturoidut tuotteet luokitellaan johdannaisiin perustuvan rakenteensa johdosta ns. monimutkaisiin sijoitusinstrumentteihin, on sijoitusten tuotonmuodostuminen ja riskitaso kuitenkin useimmissa tapauksissa helposti ymmärrettävä.