FSPA reply to PRIIPs KID

1.2.2016

FSPA antoi lausuntonsa paketoitujen sijoitusten eli PRIIPsien teknistä toteutusta koskevaan toiseen keskustelupaperiin.

Yhdistyksen lausunnon lähtökohtana oli edelleen eri sijoitusten vertailukelpoisuus. Vaikka erilaiset sijoitukset eivät ole rakenteiltaan samanlaisia, tulee kuitenkin niiden riskit pyrkiä laskemaan mahdollisimman vertailukelpoisesti. Laskentaperusteiden tulee olla yhteneviä ja riskien esittäminen yhdenmukaista, jotta sijoittaja pystyy vertailemaan eri sijoituksia keskenään.

FSPA toteaa, että PRIIPs aiotut määrittelyt eivät pyri täyttämään tulevia Mifid-määräyksiä. KID SRI ei tunnu vertailevan eri PRIIPs sijoituksia samoin kriteerein.

FSPAn lausunto on luettavissa linkistä.